https://data.groningen.nl/dataset/naar-flexibele-tijden-tussen-7-en-7

Naar flexibele tijden tussen 7 en 7

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In dit eindrapport worden de resultaten van het project Dagindeling geevalueerd. Binnen het project Dagindeling zijn in de periode 2002 – 2007 in totaal 177 projecten ontwikkeld om de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken. Het project eindigt op 1 oktober 2007.

De evaluatie van Dagindeling geeft inzicht in: – De oplossingen die door de projecten ontwikkeld zijn om de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken – De bijdrage die deze oplossingen leveren aan de verschillende thema’s binnen Dagindeling; – De mate waarin deze oplossingen door de projecten verspreid en verankerd zijn; – Beleidsaanbevelingen om deze oplossingen verder te verspreiden en te verankeren.

De gemeente Groningen wordt in dit rapport meermalen genoemd, o.a. in verband met succesvolle projecten en oplossingen.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Zorg en gezondheid
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/