https://data.groningen.nl/dataset/multiprobleemgezinnen

Multiprobleemgezinnen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dwars door verbanden.

In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL de Pilot Multiprobleemgezinnen in de Groningse krachtwijken geëvalueerd. In dit rapport, ´Dwars door verbanden´, wordt verslag gedaan van de bevindingen van deze evaluatie.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Gezin en kinderen
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/