https://data.groningen.nl/dataset/milieuhinder-geluidshinder-geurhinder-lichthinder-in-2010

Milieuhinder Geluidshinder Geurhinder Lichthinder in 2010

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In de vragenlijsten van de gezondheidsenquête 2006 en 2010 van de GGD Groningen is de standaardvraagstelling “Buitenmilieu” opgenomen. Deze vragenlijst is in deze onderzoeksjaren aan een representatieve steekproef van 2% van de inwoners van de provincie Groningen voorgelegd.

Milieuoverlast in de buurt De top 3 milieuproblemen in de woonbuurt is in 2010: hondenpoep (51%), geluidsoverlast (34%) en rommel op straat (33%)

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Geluid
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/