https://data.groningen.nl/dataset/meer-woningen-voor-ouderen-in-zicht-

Meer woningen voor ouderen in zicht

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Voor u ligt het derde onderzoek naar lokaal ouderenhuisvestingsbeleid, dat de ouderenorganisaties ANBO voor 50-plussers, PCOB en Unie KBO sinds 1998 hebben laten uitvoeren. Het zorgen voor goede en geschikte woningen voor ouderen blijft een actuele zaak. Alleen daarom al is het belangrijk zo’n onderzoek regelmatig te herhalen. Deze keer staat het onderzoek ook in nauw verband met een door ANBO, PCOB en Unie KBO gezamenlijk opgestart project, getiteld ‘Meer Woningen voor Ouderen’. Dat project moet er toe leiden dat er in het hele land, zo mogelijk in iedere gemeente, oudere lobbyisten aan het werk gaan om bij hun gemeente te bepleiten dat er meer geschikte woningen voor ouderen worden gebouwd, en op geschikte plekken. En ook als de gemeente dat al gedaan heeft, blijft het belangrijk om de vinger aan de pols te houden: ‘Blijven de voorzieningen op peil? Is de woonomgeving veilig?’

Dit onderzoek is daarom mede bedoeld om de gemeenten nog eens attent te maken op het belang van het onderwerp. Dit onderzoek kan uitgangspunt of onderwerp van gesprek zijn tussen gemeente en lobbyist(en). Dat is zeker nodig, want er is nog een enorm tekort aan voor ouderen geschikte woningen en de vraag neemt door de vergrijzing alleen maar toe.

Samenwerking tussen de verschillende partijen (ouderen, gemeenten, woningcorporaties en organisaties op het gebied van wonen en zorg) is een voorwaarde om resultaten te boeken. Die lijst partijen zou nog uit te breiden zijn ook: denk aan projectontwikkelaars, maar ook aan jongeren die graag een leuke eigen stek willen. Goed samenwerken kan echter alleen wanneer alle partijen dat willen, en wanneer de partijen ook een vergelijkbare uitgangspositie hebben. Willen ouderen mee kunnen praten met de gemeente en andere partijen, dan moeten ouderen daar ook de mogelijkheid toe krijgen, daartoe gefaciliteerd worden. Want gemeentelijk ouderenhuisvestingsbeleid zonder dat ouderen daarbij op een goede manier betrokken zijn, dat kan niet.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting, Zorg en gezondheid
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team OpenData
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team OpenData opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/