https://data.groningen.nl/dataset/mantelzorg-en-respijtzorg-in-de-gemeente-groningen

Mantelzorg en respijtzorg in de gemeente Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De gemeente Groningen en Steunpunt Mantelzorg Humanitas Groningen hebben Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen gevraagd mantelzorgers een online vragenlijst voor te leggen over mantelzorg, respijtzorg en woonvormen voor mantelzorg. De opdrachtgevers wilden graag meer inzicht krijgen in het gebruik van respijtzorg en de behoefte aan respijtzorg in de gemeente Groningen. Met de uitkomsten hopen zij beter in te spelen op de wensen van mantelzorgers.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Zorg en gezondheid
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team OpenData
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Directie Informatie & Services - Onderzoek, Informatie & Statistiek
Team OpenData opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/