https://data.groningen.nl/dataset/lokaal-balanceren-onderzoek-naar-coffeeshopbeleid

Lokaal Balanceren, onderzoek naar coffeeshopbeleid

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Hoe is het huidige Groningse coffeeshopbeleid vormgegeven?
  • In hoeverre is er sprake van (ervaren) overlast in de omgeving van de 14 coffeeshops in Groningen?
  • Wat is de aard en omvang van het coffeeshopbezoek bij de 14 coffeeshops in Groningen? *In welke mate is er sprake van drugstoerisme en in hoeverre vertonen drugstoeristen overlastgevend gedrag? *Is het wenselijk het lokale coffeeshopbeleid aan te passen en zo ja, in welke zin? *Wat zijn de mogelijkheden van aanpassing van het lokale coffeeshopbeleid en wat kunnen de gevolgen hiervan zijn?

Downloadbare bestanden (1)

Lokaal Balanceren, 2011

Auteur: Intraval; B. Bieleman; K. de Haan; R. Nijkamp

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Gezondheidsrisico's
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/