https://data.groningen.nl/dataset/lokaal-balanceren-onderzoek-naar-coffeeshopbeleid

Lokaal Balanceren, onderzoek naar coffeeshopbeleid

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Hoe is het huidige Groningse coffeeshopbeleid vormgegeven?
  • In hoeverre is er sprake van (ervaren) overlast in de omgeving van de 14 coffeeshops in Groningen?
  • Wat is de aard en omvang van het coffeeshopbezoek bij de 14 coffeeshops in Groningen? *In welke mate is er sprake van drugstoerisme en in hoeverre vertonen drugstoeristen overlastgevend gedrag? *Is het wenselijk het lokale coffeeshopbeleid aan te passen en zo ja, in welke zin? *Wat zijn de mogelijkheden van aanpassing van het lokale coffeeshopbeleid en wat kunnen de gevolgen hiervan zijn?

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Gezondheidsrisico's
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/