https://data.groningen.nl/dataset/leegstand-van-en-boven-winkels

Leegstand van en boven winkels

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Leegstand is op diverse facetten al jaren onderwerp van zorg in steden, nationaal en internationaal. Zo ook in de detailhandel in Nederlandse binnensteden. Een relatief groot percentage leegstand kan diverse gevolgen hebben. Zo kan leegstand een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid en omgevingskwaliteit van een stadscentrum, waardoor bewoners uit de winkelstraten wegtrekken wat kan resulteren tot een neerwaartse spiraal van de leefkwaliteit in het gebied. Daarom heeft de gemeente Groningen, net als vele andere gemeenten, in de afgelopen jaren diverse beleidsplannen doorgevoerd om zo haar binnenstad een positieve impuls te geven. Zo zou het gebied van de Westerhaven tot en met de Vismarkt een enorme kwalitatieve impuls hebben gekregen als gevolg van de door het Westerhavencomplex ontstane looproute.

De centrale vraagstelling die hieruit naar voren komt is als volgt omschreven: Hoe is de laatste jaren de relatie tussen leegstand van panden enerzijds, en de leefbaarheid en omgevingskwaliteit ter plaatse anderzijds beinvloed?; En hoe heeft het Westerhavencomplex daarbij invloed gehad op het gebied Westerhaven – Vismarkt?

Downloadbare bestanden (1)

Leegstand van en boven winkels, 2006

Auteur: RUG, Faculty of Spatial Sciences

Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Handel
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/