https://data.groningen.nl/dataset/lawaaihinder-geurhinder-lichthinder-2006-

Lawaaihinder Geurhinder Lichthinder (2006)

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In de vragenlijsten van de gezondheidsenquête 2006 van de GGD Groningen is de standaard vraagstelling ‘Buitenmilieu’ voor het eerst opgenomen. Deze vragenlijst is aan een representatieve steekproef van 2% van de inwoners van de provincie Groningen voorgelegd. In voorgaande enquêtes zijn nagenoeg dezelfde vragen gesteld, maar de antwoordcategorieën stemmen niet overeen. Derhalve is een trendvergelijking met twee voorafgaande GGD-onderzoeken in 1998 en 2002 niet mogelijk. Nu deze standaard vraagstelling is vastgesteld kan de meting in 2006 van de diverse vormen van omgevingshinder als nulmeting fungeren.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Natuur en milieu
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/