https://data.groningen.nl/dataset/krachtwijken-met-karakter

Krachtwijken met karakter

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In 2007 zijn door het rijk in totaal 40 krachtwijken aangewezen, waarvan er twee in Groningen, de Korrewegwijk en De Hoogte. Naast het lokale beleid (o.a. in het kader van het Lokaal Akkoord) komen er met het krachtwijkenbeleid extra middelen van het rijk beschikbaar met de bedoeling om de leefbaarheid in de krachtwijken in tien jaar tijd aanzienlijk te verbeteren.

Downloadbare bestanden (2)

Krachtwijken met karakter, 2008

Benchmark Krachtwijken.

Auteur: H. Lorzing; A. Harbers; S. Schluchter

Opdrachtgever: Ruimtelijk Planbureau

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)
Krachtwijken 2011

De rekenkamercommissie heeft in 2010 besloten om onderzoek te doen naar de Groningse krachtwijken met als doel zicht te krijgen op de mate van succes van het gevoerde beleid en de betrokkenheid van de raad in kaart te brengen.

Auteur: H. Lorzing; A. Harbers; S. Schluchter

Opdrachtgever: Ruimtelijk Planbureau

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/