https://data.groningen.nl/dataset/kerkenvisie-gemeente-groningen

Kerkenvisie gemeente Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De Vakgroep Erfgoed van de gemeente Groningen is bezig met het opstellen van een kerkenvisie. Deze visie bespreekt de toekomst van het religieus erfgoed in de gemeente Groningen. Hierin wordt onder andere onderzocht wat de wensen en behoeften zijn van de verschillende betrokkenen. Momenteel is het project in een verkennende fase.

Omdat inwoners ook belangrijke belanghebbenden zijn, heeft OIS een vragenlijst voorgelegd aan inwonerspanel Groningen Gehoord. De vragenlijst ging onder andere over kerkbezoek, functies van kerken en het al dan niet behouden van kerkgebouwen in de toekomst.

Webservices (1)

Kerkenvisie gemeente Groningen, 2023

Auteur: OIS Groningen

Opdrachtgever: Stadsontwikkeling, Vakgroep Erfgoed Gemeente Groningen

HTML http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Religie
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/