https://data.groningen.nl/dataset/jongerenwerk-2010

Jongerenwerk 2010

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Onderzoek jongerenwerk De rekenkamercommissie heeft zich in dit onderzoek gericht op de doeltreffendheid van het jongerenwerk. Daarvoor is gekeken naar het verband tussen wat de raad qua beleid op dit gebied is vastgesteld en hoe er in de praktijk vorm en inhoud aan wordt gegeven.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de diensten bij de gemeente Groningen die te maken hebben met het jongerenwerk te weinig structureel overleg voeren en dat de verantwoordelijkheden onvoldoende zijn vastgelegd.

Dit onderzoek is een zogenaamd Doe mee-onderzoek, wat betekent dat het onderzoek op hetzelfde moment is uitgevoerd voor verschillende lokale rekenkamers. Onderzoeksbureau Jacques Necker heeft dit onderzoek voor 15 rekenkamers uitgevoerd en er een slotnotitie over geschreven. Omdat Groningen later aan het onderzoek meedeed, is Groningen niet in de slotnotitie opgenomen, maar is er wel een vergelijking gemaakt met de uitkomsten elders. Deze vergelijking is in het rapport opgenomen, de slotnotitie vindt u hierbij.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Gemeenten, Jongeren
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/