https://data.groningen.nl/dataset/jeugdpeiling-2010

Jeugdpeiling 2010

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De gemeente Groningen peilt eens in de vier jaar hoe het er met de jeugd in de stad voor staat. Groningen wil voor jongeren één van de aantrekkelijkste steden van Nederland zijn. Een stad waar het goed opgroeien is en jongeren volop kansen krijgen hun talenten te ontplooien. Daarom is het van belang dat we weten hoe het er met de jongeren in onze stad voorstaat. De resultaten van de Jeugdpeiling 2010 komen terug in het nieuwe jeugdbeleid waarmee de gemeente haar visie voor de komende jaren vorm wil gaan geven.

Downloadbare bestanden (1)

Jeugdpeiling 2010

Auteur: gem. Groningen, Onderzoek en Statistiek; E. van der Werff; M. van Teerns

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Jongeren
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/