https://data.groningen.nl/dataset/jaarboek-grote-stedenbeleid-2004

Jaarboek Grote Stedenbeleid 2004

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De 2e periode van het Grotestedenbeleid (2000-2004) is afgelopen. Aan de hand van indicatoren wordt in dit Jaarboek een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in deze periode. Daarnaast wordt de voortgang op het behalen van de doelstellingen in kaart gebracht:

– terugdringen van (structurele) werkloosheid en bevordering van arbeidsplaatsen; – versterken van de economische concurrentiepositie; – verbeteren aansluiting onderwijs arbeidsmarkt; – versterken positie stedelijke woonmilieus op regionale woningmarkt; – verbeteren van de kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving; – vergroten bereikbaarheid; – versterken sociale infrastructur; – verbeteren van de veiligheid (tevens veiligheid op scholen); – duurzaam herstel kwetsbare wijken.

Downloadbare bestanden (1)

Jaarboek Grote Stedenbeleid 2004

Productie: Afdeling Grotestedenbeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderzoek en voorbereiding Jaarboek: ECORYS Nederland BV, Rotterdam

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Gemeenten
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/