https://data.groningen.nl/dataset/huisvestingswensen-van-bedrijven

Huisvestingswensen van bedrijven

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Een onderzoek naar de huisvestingseisen en -wensen en locatievoorkeuren van bedrijven in de gemeente Groningen. De centrale onderzoeksvraag voor het onderzoek luidt: “Wat zijn de eisen en wensen die de voor de werklocaties relevante sectoren stellen aan hun huisvesting en welke werklocatieconcepten passen daarbij?”. Op deze vraag is antwoord gegeven door middel van de verschillende deelvragen die gezamenlijk het antwoord geven op de centrale vraag.

Het onderzoek richt zich op bedrijven die bij de gemeente Groningen hebben aangegeven te willen verhuizen binnen het geografische gebied ‘gemeente Groningen’ en daarbij focust dit onderzoek zich op de sectoren : industrie, distributie, kennisintensieve diensten, consumentendiensten, non profit

Downloadbare bestanden (1)

Huisvestingswensen van bedrijven, 2012

Auteur: RUG, Faculty of Spatial Sciences; Masterthesis Sierk Reinsma

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Economie
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/