https://data.groningen.nl/dataset/hondenbeleid-2011-

Hondenbeleid (2011)

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In de loop van het jaar 2009 ontstond op verschillende manieren hernieuwde aandacht voor het hondenbeleid in de gemeente Groningen. Op de wijkstemdag in één van de krachtwijken werd gestemd voor aanpak van hondenoverlast. Ook vanuit andere wijken werden er vragen over gesteld en de Christenunie diende inde gemeenteraad een Initiatiefvoorstel in.

Sinds 1 mei 2011 is nieuw hondenbeleid van kracht in de gemeente Groningen. Uitgangspunt was een zo goed mogelijke balans te bereiken tussen de belangen van honden en hondenbezitters enerzijds en van niet-hondenbezitters, planten en dieren anderzijds. Het doel van het nieuwe hondenbeleid is drieledig: betere communicatie met bewoners over de spelregels, meer uitlaat- en uitrengebieden en meer aandacht voor handhaving.

Downloadbare bestanden (1)

Hondenbeleid (2011)

Auteur: gem. Groningen, Onderzoek en Statistiek; M. van Teerns; A. Stinissen

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Organisatie en beleid
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/