https://data.groningen.nl/dataset/het-onderbouwen-van-nut-en-noodzaak-van-bedrijventerreinen

Het onderbouwen van nut en noodzaak van bedrijventerreinen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Een kritische beschouwing over de praktijk van marktonderzoek. In de afgelopen jaren heeft STOGO onderzoek + advies in opdracht van de Vereniging Milieudefensie een aantal contra-expertises uitgevoerd op onderzoeken die nut- en noodzaak van de aanleg van een bedrijventerrein moesten aantonen. Aan de orde hierbij waren de bedrijventerreinen Moerdijkse Hoek, Woerden-West, Hoeksche Waard- en Apeldoorn-Zuid. Tevens ging het om het regionale programma bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (Alpen aan den Rijn en omgeving). Uit de contra-expertises blijkt dat de beoordeelde nut- en noodzaakstudies de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen stelselmatig overschatten. Dit is toe te schrijven aan steeds weer terugkerende ‘fouten’ in de analyses.

Downloadbare bestanden (1)

Het onderbouwen van nut en noodzaak van bedrijventerreinen, 2008

NB: gaat niet specifiek over Groningen

Auteur: Stichting voor Toegepast Geografisch Onderzoek; Han Olden

Opdrachtgever: Milieudefensie

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Economie
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/