https://data.groningen.nl/dataset/herhuisvesting-groningen

Herhuisvesting Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Om de twee jaar wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de huurders die in het kader van de wijkvernieuwing geherhuisvest zijn. Dit is het vierde onderzoek in deze reeks. Het onderzoek maakt deel uit van een evaluatie van het Sociaal Plan. In dit Sociaal Plan zijn de programmatische, organisatorische en financiële afspraken over de wijkvernieuwing vastgelegd. Deze samenwerkingsovereenkomst tussen de gezamenlijke Groninger corporaties en de gemeente Groningen vormt de “sociale paragraaf” van het Convenant Wijkvernieuwing dat in 1998 is opgesteld. Met een regelmatige monitoring krijgt men zicht op punten die verbeteren of verslechteren in het herhuisvestingproces. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor eventuele aanpassingen van de grondslagen en de uitvoering van het herhuisvestingbeleid.

Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijke knelpunten in het beleid van de herhuisvesting. Zijn de geherhuisveste bewoners tevreden over de procedure, de informatievoorziening en de uitvoering? Zijn ze er beter van geworden? Ook meer specifieke vragen komen aan de orde, zoals kloppen de aannames over de in de buurt geherhuisveste huishoudens? Is er voldoende rekening gehouden met de wensen van de bewoners? Indien bewoners ontevreden zijn, wat is hiervan de oorzaak?

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team OpenData
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team OpenData opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/