https://data.groningen.nl/dataset/groeidocument-krimp

Groeidocument krimp

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dit rapport schetst de bevolkings- en huishoudens prognoses tot 2020 voor de provincie Groningen, met een doorkijk naar 2040, en geeft aan wat de gevolgen van de prognoses zullen zijn op de thema’s arbeidsmarkt en onderwijs (inclusief economische groei), diensten en voorzieningen, wonen en woonomgeving, mobiliteit, en organisatie en financiën.

Downloadbare bestanden (2)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Gemeenten
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/