https://data.groningen.nl/dataset/gezondheidsprofiel-groningen

Gezondheidsprofiel Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventief volksgezondheidsbeleid, en moeten daartoe elke vier jaar hun beleidsvoornemens in een nota vastleggen. Daarvoor hebben ze inzicht nodig in de gezondheidstoestand van de bevolking. De GGD Groningen maakt eens per vier jaar een gezondheidsprofiel waarin een actueel beeld van de volksgezondheid wordt geschetst. De gegevens daaruit zijn basis voor de keuzes in de nota lokaal gezondheidsbeleid (LGB). De Gezondheidsprofielen Groningen zijn opgesteld op grond van lokaal verzamelde gegevens en diverse landelijke gegevensbronnen. De meeste cijfers zijn afkomstig uit gezondheidsenquêtes voor volwassenen en voor ouderen uit de jeugdenquête In het Gezondheidsprofiel

Downloadbare bestanden (3)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Zorg en gezondheid
Updatefrequentie van de data
Onregelmatig

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/