https://data.groningen.nl/dataset/gezamenlijke-arbeid

Gezamenlijke arbeid

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In de Pilot Arbeidsmarkt; ‘Er gaat niets boven werken in Groningen’ , werken de gemeentelijke diensten Sozawe, RO/EZ en DSW nauw samen met elkaar en met het CWI. De samenwerking heeft tot doel ‘vanuit de verschillende gemeentelijke afdelingen en het CWI te opereren richting de werkgevers in de stad Groningen’ (brief wethouder Schuiling). Voor aanvang van dit project werden deze werkgevers relatief afzonderlijk door de partners benaderd. Door samen te werken wordt de belasting van de werkgevers verminderd, wordt de gemeente als een eenheid gepresenteerd (en niet als acht afzonderlijke diensten) en wordt integraliteit van de diensten en producten zichtbaar. Een van de deelnemers drukte de winst uit in de formule: 1 + 1 = 3. Ook voor de pilot was er reeds sprake van samenwerking, maar deze was nog niet zo intens en uitgebreid. Zo is er voor aanvang van de pilot succesvol intensief overlegd en samengewerkt tussen de dienst Sozawe, en dan vooral de lokatie Groningen op de Ladder, en het CWI, lokatie Zaagmuldersweg. Op directieniveau zijn acitiviteiten afgestemd in het Economisch Bussiness Plan (EBP). Integrale samenwerking vond echter vooral plaats op ad hoc basis, bijvoorbeeld bij de komst van Hornbach naar Groningen. De pilot is een resultante van een bottum up en een top down beweging en de ervaringen uit het verleden. Na een korte voorbereiding is men in februari 2005 van start gegaan. Na een half jaar moest een evaluatie plaatsvinden, om als input te dienen voor besluitvorming over eventuele continuering. Bureau Onderzoek is verzocht deze evaluatie op zich te nemen. In het kader van dit evaluatieonderzoek zijn interviews afgenomen onder de betrokken directieleden en medewerkers van de Frontoffice. Wegens vakanties is helaas niet iedereen van de Frontoffice geinterviewd. Sommigen hebben nog wel tijd gevonden een korte schriftelijke vragenlijst in te vullen. Daarnaast is een groepsinterview afgenomen onder de medewerkers van Sozawe. Ook zijn er gegevens verzameld middels telefonische interviews met enkele werkgevers.

Het rapport is als volgt opgebouwd. Het eerste hoofdstuk presenteert een procesevaluatie van de pilot. Het volgende hoofdstuk richt zich op de opbrengst van de pilot. Het laatste hoofdstuk heeft als titel ‘Conclusie en aanbevelingen’ en die titel spreekt voor zich.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Sociale zekerheid
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/