https://data.groningen.nl/dataset/gemeenten-in-actie-tegen-segregatie-in-het-basisonderwijs

Gemeenten in actie tegen segregatie in het basisonderwijs

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In het kader van het onderzoek gemeenten in actie tegen segregatie in het basisonderwijs is een inventarisatie uitgevoerd onder gemeenten uit de G31, om te bepalen of zij activiteiten ontplooien om etnische segregatie in het basisonderwijs tegen te gaan. Dit naar aanleiding van het nieuwe beleidsinitiatief van de onderwijsminister, dat gemeenten en schoolbesturen in het kader van de Lokale Educatieve Agenda niet-vrijblijvende afspraken moeten maken om segregatie te bestrijden.

Downloadbare bestanden (1)

Gemeenten in actie tegen segregatie in het basisonderwijs, 2007

Auteur: D. Peters; M. Haest; G. Walraven

Opdrachtgever: FORUM

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Basisonderwijs
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/