https://data.groningen.nl/dataset/g31-tabellen

G31-tabellen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De Dienst IPOL van het Korps Landelijke politiediensten (KLPD) verzamelt jaarlijks data vanuit het opsporingssysteem HKS. In zijn algemeenheid betreft het gegevens over geregistreerde criminaliteit (aangiftes) en over personen die zich daar (mogelijk) aan hebben schuldig gemaakt (verdachten). Het is de overtuiging van de politie dat het daders zijn. Voor deze personen is proces-verbaal van opsporing gemaakt en verstuurd naar het OM. De rechter moet zich er nog over uitspreken.

In deze G31-tabellen wordt uitsluitend verslag gedaan over verdachten. Hier valt ook het crimineel gedrag van die personen onder. Dit wordt afgeleid uit de misdrijven waarvoor die personen zijn aangehouden.

Behalve de 31 gemeenten die onderdeel uitmaken van het Grotestedenbeleid zijn ook Almere en Apeldoorn op verzoek van deze steden opgenomen in deze tabellen.

Downloadbare bestanden (2)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Criminaliteit, Openbare orde en veiligheid
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/