https://data.groningen.nl/dataset/ex-ante-onderzoek-g-kracht

Ex ante onderzoek G-kracht

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De rekenkamercommissie heeft nog voor het vaststellen van de beleidsnota over het nieuwe economisch programma G-kracht 2010 – 2012 onderzocht of het voorgestelde beleid voldoende voorwaarden voor succes bevat. Dat biedt de mogeljkheid om nog voor de uitvoering van beleid aanpassingen aan te brengen, mocht dat nodig zijn.

Downloadbare bestanden (1)

Ex ante onderzoek G-kracht, 2009

De rekenkamercommissie heeft nog voor het vaststellen van de beleidsnota G-kracht onderzocht of het voorgestelde beleid voldoende voorwaarden voor succes bevat. Dat biedt de mogeljkheid om nog voor de uitvoering van beleid aanpassingen aan te brengen, mocht dat nodig zijn. De rekenkamercommissie concludeert dat onvoldoende duidelijk wordt gemaakt waarom het voorgestelde beleid tot succes zou leiden. De samenhang tussen de geconstateerde problemen, de doelstelling en de voorgestelde maatregelen is niet duidelijk. Daarom is het de vraag of de inzet van middelen van drie miljoen euro per jaar goed zal zijn besteed.

Auteur: Th. van der Zee

Opdrachtgever: Rekenkamercommissie

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Economie
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/