https://data.groningen.nl/dataset/enqu-te-leefbaarheid-en-veiligheid

Enquête Leefbaarheid en Veiligheid

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Elke twee jaar wordt in de gemeente Groningen de enquete Leefbaarheid en Veiligheid afgenomen. Aan inwoners van de gemeente worden me een gestandaardiseerde lijst vragen gesteld over de beleving van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Een van de doelstellingen van beleid is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in probleemgebieden van grote steden. Het monitoren van de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving is een van de instrumenten om na te gaan in hoeverre deze doelstelling wordt bereikt. Maar ook voor het gemeentelijk beleid is de monitor van belang. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn voor beleidswijziging op stads-, wijk- en/of buurtniveau.

Downloadbare bestanden (4)

Leefbaarheid en Veiligheid 2006

Auteur: W. Hartholt; M. van Teerns

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)
Leefbaarheid on line?, 2008

De leefbaarheids enquête van papier naar on-line?

Auteur: M. van Teerns

Opdrachtgever: gem. Groningen, Onderzoek en Statistiek

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)
Leefbaarheid en Veiligheid 2010

Auteur: M. van Teerns; gem. Groningen, Onderzoek en Statistiek

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)
Leefbaarheid en Veiligheid 2012

Auteur: M. van Teerns; gem. Groningen, Onderzoek en Statistiek

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
High value
Thema
Openbare orde en veiligheid, Organisatie en beleid
Updatefrequentie van de data
Tweejaarlijks

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/