https://data.groningen.nl/dataset/effecten-van-evenementen-op-de-locatie-van-de-warenmarkt

Effecten van evenementen op de locatie van de warenmarkt

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek dat het bureau Goudappel Coffeng in opdracht van de afdeling Markt-, Straat- en Rivierhandel (MSR) van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft uitgevoerd.

Downloadbare bestanden (1)

Effecten van evenementen op de locatie van de warenmarkt, 2004

In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek dat het bureau Goudappel Coffeng in opdracht van de afdeling Markt-, Straat- en Rivierhandel (MSR) van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen van de kant van de markthandel dat in steeds meer gemeenten en per gemeente vaker sprake is van marktverplaatsingen voor (eenmalige of frequent terugkerende) evenementen. Deze verplaatsingen leiden in de praktijk tot conflicten tussen de markthandel enerzijds en de gemeente en organisatoren anderzijds. Goudappel Coffeng heeft de effecten en mogelijke aanknopingspunten in kaart gebracht voor de te volgen procedures en het vermijden van conflictsituaties. Inzicht in de effecten van evenementen op de (verplaatste) warenmarkt en op de secundaire voorzieningen heeft Goudappel Coffeng verkregen via vijf casestudies. De resultaten en conclusies alsmede de beleidsmatige aanbevelingen vindt u terug in dit rapport “Effecten van evenementen op de locatie van de warenmarkt”.

Effecten van evenementen op de locatie van de warenmarkt Auteur: Goudappel Coffeng

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Ruimtelijke ordening
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/