https://data.groningen.nl/dataset/een-goede-buur

Een goede buur

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De overheid doet in toenemende mate een beroep op de morele verantwoordelijkheid van burgers om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke belangen. Overheidsvoorstellen en krantenkolommen ‘ritselen’ en ‘knisperen’ van actief burgerschap. Maar hoe kan de overheid actief burgerschap bevorderen?

Dit proefschrift gaat op zoek naar een antwoord op deze vragen, in het bijzonder in de context van de buurt.

Downloadbare bestanden (1)

Een goede buur, 2008

De overheid doet in toenemende mate een beroep op de morele verantwoordelijkheid van burgers om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke belangen. Overheidsvoorstellen en krantenkolommen ‘ritselen’ en ‘knisperen’ van actief burgerschap. Maar hoe kan de overheid actief burgerschap bevorderen?

Dit proefschrift gaat op zoek naar een antwoord op deze vragen, in het bijzonder in de context van de buurt. De uitgangspunten met betrekking tot de ontwikkeling van actief burgerschap in de buurt worden uitgewerkt in een tweetal instrumenten: enerzijds een meetinstrument om de sociale cohesie in de buurt te meten en anderzijds een dialoogmethode met behulp waarvan de samenwerking tussen bewoners, professionals en de gemeente in het verbeteren van de leefbaarheid in buurten en wijken kan worden versterkt.

Een goede buur Auteur: M.A. Frieling

Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/