https://data.groningen.nl/dataset/demografische-trends-en-de-ontwikkeling-van-kwantitatieve-en-kwalitatieve-woningbehoefte

Demografische trends en de ontwikkeling van kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Voor u ligt een rapport dat door het Population Research Centre van de RUG is gemaakt in opdracht van AEDES Friesland en ODW (Groningen, Drenthe). Er bestaat een grote behoefte bij de woningcorporaties in het Noorden van het land orn heldere antwoorden te krijgen op een aantal vragen rond de toekomstige ontwikkeling van de bevolking in de noordelijke regio’s. Die behoefte is ontstaan naar aanleiding van het rapport Derks: ‘Structurele Bevolkingsdaling’. Dit met veel publiciteit omgeven rapport uit 2006 stelde dat vele regio’s in de toekomst te maken zullen krijgen met bevolkingskrimp, en met een afname van de woningbehoefte.

Betrouwbare informatie over de toekomstige loop van de bevolking en van de woningbehoefte is natuurlijk van grote strategische waarde voor een woningcorporatie. Doel van dit onderzoek is dan ook om helderheid te bieden in de verwachtingen omtrent de toekomstige loop van de bevolking en van de woningbehoefte voor de noordelijke provincies.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bouwen en verbouwen, Organisatie en beleid
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team OpenData
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team OpenData opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/