https://data.groningen.nl/dataset/buurtzorgen

Buurtzorgen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De rapportage Buurtzorgen gaat in op de bevindingen van een onderzoek onder bewoners van een klein gedeelte van de wijk Corpus den Hoorn Noord in Groningen. Het onderzochte deel van Corpus den Hoorn Noord is een naoorlogse buurt met relatief veel werkloosheid, bewoners met lagere inkomens en allochtonen. In deze buurt is sprake van toenemende mate van overlast door jongeren. De basisschool heeft al een aantal jaren met veel multiproblem-gezinnen te maken. Tegelijkertijd neemt de betrokkenheid van ouders bij de school af. Daarnaast maken maar weinig jonge kinderen gebruik van voorschoolse voorzieningen. Ook wordt het speeltuingebouw niet optimaal benut en komt maar een deel van de kinderen bij voorzieningen als Het Kinderwerk. Zorgkinderen komen hierdoor te weinig in zicht. De participanten van de Vensterschool Hoornse Wijken vinden bovenstaande ontwikkelingen zorgwekkend.

Om zicht te krijgen op de problemen die spelen in de wijk, het aanbod voor ouders en kinderen, het gebruik van dit aanbod, succesvolle activiteiten en redenen voor niet-gebruik, is een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is opgebouwd uit een aantal onderdelen, te weten: een analyse om achtergrondkenmerken van bewoners te inventariseren, een expertmeeting met medewerkers van instellingen die werkzaam zijn in de wijk, en interviews door ouders onder ouders uit de wijk.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Onderwijs en wetenschap, Sociale zekerheid
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/