https://data.groningen.nl/dataset/binnenstadsmonitor-groningen

Binnenstadsmonitor Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De binnenstad van Groningen is ook continu aan verandering onderhevig. De verwachting is dat de stad zal groeien van 200.000 naar 225.000 inwoners in 2025. Tegen de achtergrond houdend dat de regio te maken heeft met bevolkingskrimp neemt de regionale afhankelijkheid van de voorzieningen en functies in de stad alleen maar toe. Daarom is een visie opgesteld waarin een herinrichting van de binnenstad is gepresenteerd.

Om te weten of de herinrichting zal leiden tot de beoogde effecten wil de gemeenteraad kunnen volgen wat de werkelijke effecten zullen zijn van de herinrichting. In de visie zijn enkele ontwikkelingen en ambities gesteld, of dit in lijn is met de werkelijke ontwikkelingen zal blijken na verloop van tijd. Om bovengenoemde redenen is besloten om een binnenstadsmonitor te ontwikkelen.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Ruimte en infrastructuur
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/