https://data.groningen.nl/dataset/bevolking-naar-herkomst-per-buurt-gemeente-groningen

Bevolking naar herkomst per gebied binnen de gemeente Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Inhoud: Bevolking gemeente Groningen naar herkomst naar buurt, wijk en de gemeente als geheel, peildatum 1 januari, meerdere jaren beschikbaar. Indeling van de groepen naar landengroepen. De bepaling van het herkomstland is gebeurd op basis van de methode van het CBS. Hierbij zijn de geboortelanden van de betreffende persoon en van de ouders bepalend voor de indeling.

Beperkingen: aantallen vanaf 5

Updatefrequentie: jaarlijks

Bron: gemeente Groningen

Webservices (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Migratie en integratie
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team OpenData Groningen
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team OpenData Groningen opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/