https://data.groningen.nl/dataset/bevolking-en-huishoudens-gemeente-groningen

Bevolking en huishoudens gemeente Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Inhoud: Bevolking gemeente Groningen naar leeftijd en geslacht en huishoudens naar type. Dit via het buurtinformatiesysteem Gronometer, aantallen zijn onder meer beschikbaar per (sub)buurt, wijk en voor de gemeente als geheel en over een aantal jaren.

Beperking: het zijn geaggregeerde cijfers

Updatefrequentie: jaarlijks

Bron: gemeente Groningen

Webservices (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting

Contactgegevens

Naam
Team OpenData Groningen
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team OpenData Groningen opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/