https://data.groningen.nl/dataset/benchmark-gemeentelijk-ondernemingsklimaat

Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In een open wereldeconomie realiseert EZ de condities voor een welvarend, duurzaam en ondernemend Nederland. Nederland moet in een wereld waar grenzen verdwijnen en mensen, kapitaal, informatie en producten zich steeds gemakkelijker verplaatsen, de plek zijn om te werken, te ondernemen en te leven. Om bedrijven optimaal te kunnen faciliteren en stimuleren is een goed ondernemingsklimaat daarbij van cruciaal belang. Een van de beleidsinstrumenten die EZ hanteert om het ondernemingsklimaat te verbeteren is het Grotestedenbeleid, met name via het economische domein. Het Grotestedenbeleid (GSB) is uitgewerkt in een groot aantal beleidsdoelen, waaronder de versterking van de economische structuur van de steden. De steden hebben deze doelen uitgewerkt in meerjarenontwikkelingsprogramma's (MOPs). Met verwijzing naar deze MOPs is begin 2005 overeenstemming bereikt tussen het Rijk en de steden over concreet in 2009 te behalen output-resultaten in de GSB3-periode van 2005 tot en met 2009, bevestigd met het sluiten van convenanten. In deze convenanten is onder meer opgenomen dat de realisatie van de beleidsdoelen in de tijd zal worden gevolgd via een nulmeting in 2005, een tussenmeting in 2007 en een eindmeting in 2010.

Downloadbare bestanden (4)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Economie, Ondernemen
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/