https://data.groningen.nl/dataset/benchmark-bouw-en-woningtoezicht

Biodiversiteit in Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In de tabellen zijn per soortgroep voor de periode 2008-2018 het totaal aantal waargenomen soorten weergegeven evenals het aantal waargenomen doelsoorten, beschermde soorten en Rode Lijst soorten. Ter vergelijking zijn het totaal aantal soorten in Nederland weergegeven.

Het gaat om insecten, amfibieƫn, vogels en zoogdieren, maar ook om bloemen en planten.

Downloadbare bestanden (1)

Biodiversiteit in Groningen, 2018

Auteur: Bureau Waardenburg

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/