https://data.groningen.nl/dataset/ansicht-voor-aandacht-omgaan-met-geld-

Ansicht voor aandacht (omgaan met geld)

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Inwoners van krachtwijken bereiken met informatie over omgaan met geld

De Groningse Kredietbank (GKB) heeft een informatiecampagne opgezet over omgaan met geld voor de inwoners van de Groningse krachtwijken, De Hoogte en de Korrewegwijk. Dit is gebeurd in samenwerking met een aantal andere hulpverlenende organisaties: Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening (MJD), Stiel en Humanitas. De informatie bevatte boodschappen over omgaan met geld en over adressen in stad en wijk waar men terecht kan voor advies en hulp. Eén van de manieren waarop deze informatie is verspreid is door huis-aan-huis ansichtkaartjes te bezorgen. O&S Groningen heeft de bekendheid van de kaartjes in de krachtwijken gepeild.

De inwoners van de krachtwijken hebben het huis-aan-huis bezorgen van de ansichtkaartjes als positief ervaren om informatie te verspreiden over omgaan met geld en schulden. De inhoud van de kaartjes is de mensen op korte termijn goed bijgebleven. Er zijn duidelijke verschillen tussen degenen die de kaartjes wel hebben gezien en degenen die er onbekend mee zijn. Het gaat dan om kennis over hulp bij het omgaan met geld en schulden. Het is niet duidelijk of deze verschillen zijn veroorzaakt door de kaartjes, maar het is ook niet uit te sluiten. De veronderstelling is dat deze kennis zal leiden tot het zoeken van ondersteuning als dat aan de orde is, direct of later.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Financien, Sociale zekerheid
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/