https://data.groningen.nl/dataset/activering-biobrandstofmarkt

Activering biobrandstofmarkt

 • Beschikbaar sinds
 • Laatste wijziging

De functie van het onderzoek is om te bekijken of de gemeente in staat is de biobrandstoffenmarkt te beïnvloeden.

Praktijkdoelstelling: Het creëren van een hogere realisatiegraad van 15% voor duurzame vulstations binnen de gemeente Groningen in 2009.

Onderzoekdoelstelling: Het in kaart brengen van de brandstoffenmarkt anno 2009 en de factoren die bepalen wat de verschillende belangen zijn van de stakeholders.

Probleemstelling: Is de gemeente Groningen in staat om de lokale biobrandstoffenmarkt te beïnvloeden?

Deelvragen:

 1. Wat zijn de huidige ontwikkelingen op de energie- en brandstoffenmarkt?
 • Wat is de rol van mobiliteit in de hedendaagse problemen met betrekking tot het broeikaseffect en de slechte luchtkwaliteit?
 • Welke richtlijnen worden er gesteld aan biobrandstoffen?
 • Welke stakeholders zijn er actief en wat zijn hun belangen?
 • Hoe worden duurzame brandstoffen in de omringende landen gebruikt?
 • Welke brandstoffen zijn de voornaamste keuze voor de eerst komende jaren?
 • Wat zijn de specifieke ontwikkelingen op het gebied van biodiesel, bio-ethanol en biogas/aardgas?
 1. Welke tankstations in Groningen bieden mogelijkheden en kan deze de pomphouders beïnvloeden?
 • Zijn de pomphouders geïnteresseerd in de verkoop van biobrandstoffen?
 • Over welke vergunningen beschikken ze, hoeveel liter brandstof mogen ze leveren?
 • Is de pomphouder van de pomp ook eigenaar of is hij op een of andere manier via een contract gebonden aan een oliemaatschappij?
 • Met welke leverancier doet de pomphouder zaken?
 1. Hoe kunnen we ondernemers motiveren en activeren om meer met duurzame brandstoffen te gaan doen?
 • Wat zijn de ervaringen van pomphouders met biobrandstoffen?
 • Welke problemen voorzien de pomphouders bij de verkoop van duurzame brandstoffen?
 • Welke kennis bezit de pomphouder met betrekking tot duurzame brandstoffen?

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Economie, Energie
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/