https://data.groningen.nl/dataset/accommodatienota-welzijn-gemeente-groningen

Accommodatienota Welzijn Gemeente Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dit is de definitieve accommodatienota welzijn. Deze nota bouwt voort op de concept-accommodatienota welzijn Anders en Beter die op 11 oktober 2005 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. In de nota wordt uiteengezet hoe we vanuit de doelstellingen van het welzijnsbeleid het accommodatiebeleid opnieuw willen vormgeven. Op basis van het inspraaktraject hebben we de nota aangepast. In het kort schetsen we hier de conclusies uit het inspraaktraject, zodat de wijzigingen ten opzichte van de conceptaccommodatienota helder zijn.

Er zijn kritische noten gekraakt. Deze hadden betrekking op de toepassing van het toetskader, de constructie van een centrale beheerpool, onvoldoende aandacht voor “spelen” in de nota, zorgen over overlast bij het creëren van meer openbare speelplekken. Daarnaast waren er specifieke vragen over de financiering en de totstandkoming van subsidiebedragen. Sommige inspraakreacties zijn voor ons aanleiding geweest om op een aantal punten de conceptaccommodatienota te wijzigen.

We hebben onze visie nader uiteengezet om de samenhang in het welzijnsbeleid – inclusief spelen – te verduidelijken. Verder zetten we scherper neer welke verwachtingen we hebben van besturen bij het opstellen van een activiteitenprogramma en dat ze daarbij moeten samenwerken met andere accommodatiebesturen in de wijk. Ook lichten we het verschil nader toe tussen activiteiten uit beleidsprogramma’s en algemene activiteiten die meer gericht zijn op ontmoeting en recreatie. Verder schetsen we wie als gevolg van dit onderscheid voor welke kosten verantwoordelijk is om voortaan het rondpompen van geld te voorkomen.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Arbeidsomstandigheden, Zorg en gezondheid
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/