https://data.groningen.nl/dataset/afvalcontainers-en-afvalkalender

Afvalcontainers en afvalkalender

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In de Afvalwijzer / Afvalapp is de volgende informatie te vinden over afvalcontainers die in de Gemeente Groningen te vinden zijn en de afvalkalender:

  • Waar bevinden zich de afvalcontainers
  • Wat voor type container het is (Restafval, Glas, Papier of Textiel, etc.)
  • De cyclus met betrekking tot het ledigen van de containers (wanneer deze cyclisch geledigd wordt)
  • Wanneer en waar oud papier of textiel wordt ingezameld en wanneer en waar de chemokar komt
  • De app heeft een 'AfvalABC'. In de zoekbalk kan men een afvalproduct zoeken (bijvoorbeeld 'pizzadoos' of 'spaarlamp') en zien in welke container het hoort

De afvalwijzer is in te zien via https://gemeente.groningen.nl/afvalwijzer-en-afvalapp en de Afvalapp is te downloaden via de PlayStore (Android) en Appstore (iOS).

Kenmerken

Classificaties
High value
Thema
Afval
Updatefrequentie van de data
Overige

Contactgegevens

Naam
Data Stadsbeheer
E-mail
data.sb@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Directie Stadsbeheer - Afval & Circulariteit
Data Stadsbeheer data.sb@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/